Текст предоставляет заказчик

Анкета

Прізвище, ім'я, по-батькові

Дата народження

Місто (обов'язково)

Ваш телефон (обов'язково)

Ваш e-mail (обов'язково)

Мовні пари

Освіта (диплом)

Досвід роботи

На перекладах з яких областей знань Ви спеціалізуєтесь

Ваша ціна (за 1800 символів) (обов'язково)

Ваша швидкість перекладу (за 1 день/сторінок) (обов'язково)

Чи маєте ви постійний вихід в інтернет

Ваш юридичний статус

Можливість нотаріального засвідчення

Прикріпити файл з тестовим завданням (обов'язково)

Прикріпити фото (необов'язково, для сторінки "Наші перекладачі")