Письмовий переклад

Що таке письмовий переклад

Бюро перекладів «Азбука» виконує письмовий переклад текстів загальної та різних спеціалізованих тематик. Суворий контроль якості і високі стандарти роботи з клієнтами гарантують високий рівень якості наших письмових перекладів та є базисом для довгострокового і вигідного співробітництва з замовниками.

 

Поняття «переклад тексту» має на увазі повноцінну передачу інформації, викладеної на одній мові, засобами іншої мови. При цьому недостатньо просто передати зміст – необхідно також враховувати структуру, стиль вихідного тексту, логіку подачі інформації та національні особливості, властиві мовам, з якими працює перекладач. У деяких випадках перекладачеві доводиться супроводжувати перекладений текст роз’ясненнями, доповненнями та примітками, що пояснюють зміст терміну, його етимології і контексту його вживання.

 

Варіанти письмового перекладу

Для виконання письмового перекладу фахівцю потрібен час на аналіз змісту і структури вихідного тексту, вивчення логіки викладу, лексичних особливостей, використаних літературних прийомів, виділення найбільш часто вживаних термінів. При цьому він користується різними джерелами інформації, які допомагають йому детальніше проаналізувати і краще зрозуміти вихідний текст. До таких джерел належать словники, довідники, тематичні статті, інформація, розташована в мережі Інтернет і т. д.

 

Перекладений текст повинен виглядати так, ніби він спочатку був написаний на мові перекладу. Це означає, що переклад повинен відповідати прийнятим нормам письмової мови даної мови, «читатися». Крім того, кожен стиль відрізняється своїми правилами та особливостями оформлення матеріалу. Як приклад розглянемо такий документ як діловий лист. Варіанти його оформлення, так само як і норми етикету, прийняті в діловому листуванні різних країн, іноді істотно відрізняються один від одного. У цій ситуації дослівний переклад ділового листа, наприклад, з російської мови на німецьку мову, одержувач може відправити в сміттєву корзину, навіть не прочитавши його тільки через відсутність мовного обороту «Шановні пані та панове» або «Шановний ім’ярек». Однак є і куди більш складні документи, наприклад, наукові публікації або звіти аудиторських фірм. У таких випадках перекладач, крім володіння мовою, зобов’язаний прекрасно орієнтуватися в самій тематиці. Таким чином, письмовий переклад текстів – це робота для ерудитів-універсалів або вузькопрофільних фахівців.

 

Кваліфікація співробітників бюро перекладів «Азбука» відповідає найвищим вимогам. Ми готові до виконання завдань підвищеної складності, більш того, в нашому бюро перекладів існують кілька відділів, співробітники яких відбираються виходячи з їх спеціалізації на технічних перекладах, юридичних, економічних або медичних текстах. Крім того, у нас функціонують відділ лінгвістичної коректури і відділ редактури готових перекладів. Всі наші перекладачі, коректори та редактори мають освіту, що відповідає займаній посаді, та величезний досвід роботи з різними документами будь-якого рівня складності.

 

Ви можете замовити у нас переклад документів на багато мов світу, причому складність і обсяг замовлення значення не мають.

 

Поширені тематики письмового перекладу

Зазвичай, в бюро перекладів «Азбука» люди звертаються для перекладу наступних текстів:

 

Стандартні / типові документи: паспорт, довідка з реєстру судимостей, військовий квиток, свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб і т. п.

Технічні тексти – керівництва користувача, інструкції з експлуатації обладнання, супровідна документація проектів, креслення та ін .;

Юридичні тексти – статутні та установчі документи, договори, контракти, довіреності, виписки з державних реєстрів та т. д .;

Ділова кореспонденція – ділові листи, резюме претендентів, інвойси, транспортні накладні на імпорт-експорт товарів;

Економіка / фінанси – економічні статті, аналітичні огляди, бухгалтерська документація, тендерні документи, бізнес-плани;

Медицина – медичні довідки, рецепти до препаратів, виписки, інструкції по експлуатації медобладнання, історії хвороби, діагнози, клінічні випробування препаратів, монографії, результати досліджень фармакологічних продуктів, медичні веб-сайти.

Особливості письмового перекладу

Максимально точна передача інформації, що міститься в документі

 

Особливо важливо дотримуватися цього правила саме при виконанні письмового перекладу, так як тексти часто містять безліч специфічних термінів, що негативно впливають на «прозорість», тобто легкість сприйняття тексту. При цьому перекладач повинен дуже обережно підходити до інтерпретації трудноадаптуємих сегментів тексту, щоб не спотворити зміст оригіналу. Першочергове завдання полягає в передачі фактичних відомостей, що іноді робить допустимим відхід стилістики документа на другий план.

 

Переклад власних назв з використанням актуальних вимог до транслітерації

Даний аспект вимагає уваги, оскільки найменша помилка або помилка при написанні імені або прізвища може привести до серйозних наслідків. Наприклад, можуть виникнути проблеми з прийняттям перекладу документа в офіційних інстанціях. Крім того, дуже важливо упевнитися в коректному написанні власних назв, адрес і найменувань фірм і організацій, найменувань населених пунктів;

 

Нотаріальне засвідчення

 

У ряді випадків переклад особистих, освітніх, правовстановлюючих, установчих та інших документів підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню, оскільки без нього документи будуть відхилені відповідними інстанціями.

 

Контроль якості

В бюро перекладів «Азбука» машинний переклад вважається абсолютно неприйнятним. Для підвищення швидкості та якості перекладу ми активно застосовуємо засоби автоматизованого перекладу – так звані САТ-засоби, тобто спеціальне програмне забезпечення, при роботі з яким переклад тексту здійснюється фахівцем, а комп’ютер при цьому надає йому допомогу у структуруванні, оформленні перекладу, забезпеченні однаковості термінології, а також сприяє більш ретельному контролю якості в режимі онлайн. Редактор має можливість вносити правки в текст, який перекладається безпосередньо в цю хвилину.

 

Переваги письмових перекладів, виконуваних бюро перекладів «Азбука»

Достатній штат профільних фахівців високого рівня, який дозволяє нам якісно і успішно працювати з текстами будь-якої тематики;

Кожен письмовий переклад редагується з метою його удосконалення, а також проходить через руки коректорів з метою усунення можливих орфографічних, граматичних і пунктуаційних помилок. За роки роботи на ринку перекладів нами були розроблені власні засоби для оптимізації процесу перекладу. Сюди відносяться специфічні глосарії і програмні напрацювання щодо поліпшення якості підсумкового перекладу;

Наші співробітники мають досвід роботи з найсучаснішим програмним забезпеченням (САТ-засоби, системи управління перекладацькими проектами, засоби перевірки правопису);

Ми працюємо з текстами в різних форматах, в тому числі – кресленнями, створеними в CAD-програмах, графічними файлами, текстом інтерфейсу і коду програмного забезпечення, в тому числі з використанням пропрієтарного інструментарію замовника.

Бюро перекладів «Азбука» береться за тексти будь-якої тематики та будь-якого рівня складності. З моменту оформлення, вашим замовленням буде займатися персональний менеджер, який попередньо оцінить обсяг тексту, вартість і орієнтовний термін виконання перекладу, а також підбере для вашого тексту одного або декількох фахівців, які відповідають усім висунутим вимогам. Крім того, якщо ви хочете упевнитися в кваліфікації фахівця і якості перекладу, ви можете замовити переклад невеликого сегмента тексту (близько 1800 знаків з пробілами). За домовленістю з клієнтом також виконується окрема вичитування готового перекладу носієм мови.

 

Якість і оперативність – основні параметри нашого бюро перекладів. Звертайтеся до нас і переконайтеся в цьому самостійно. Зв’язатися з нами можна як шляхом безпосереднього відвідування одного з наших офісів, так і по телефону, електронній пошті або по скайпу.