Юридичний переклад

ПРИКЛАД ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Коли необхідний юридичний переклад

Практично будь-які відносини між державними інстанціями, компаніями і приватними підприємцями, а також взаємодія з ними приватних осіб супроводжуються вивченням і складанням документів. Такі документи можуть як нести в собі норми і вимоги, які регламентують взаємовідносини сторін, так і документально фіксувати підсумки таких відносин. Як приклад можна навести укладання угод і договорів з іноземними партнерами, придбання нерухомого майна за кордоном, участь в судових процесах, надання правової допомоги відповідно до міжнародних конвенцій та багато іншого. Зв’язані документи містять великий обсяг інформації з області законодавства і права.

Бюро юридичних перекладів «Азбука» працює з будь-якими юридичними текстами.

Юриспруденція – це одна з найскладніших, трудомістких і одночасно з цим затребуваних тематик перекладу. Завдяки нашому відділу юридичних перекладів, люди, які проживають в різних країнах і говорять різними мовами, так само як і організації, що знаходяться по різні боки державного кордону, мають можливість обмінюватися документами і інформацією правового характеру.

Під юридичним перекладом мається на увазі переклад таких документів як:

  • закони, нормативно-правові акти;
  • установчі та корпоративні документи юридичних осіб, договори і угоди;
  • процесуальні документи (позови, протоколи судових процесів та інше);
  • спеціальна література з області юриспруденції
  • різноманітні свідоцтва, довіреності, сертифікати і т. д.

Для роботи з такими матеріалами перекладач повинен досконало володіти мовами, правильно використовувати галузеву лексику, а також мати у своєму розпорядженні дані про роботу правових систем держав, до юрисдикції яких належать документи. Крім того, від перекладача вимагається здатність орієнтуватися в тонкощах лексики, що використовується в юридичній та законодавчої документації, з усіма її шаблонними конструкціями і мовними кліше.

При виконанні юридичних перекладів пильна увага приділяється таким аспектам:

  • застосування специфічних правових термінів точно за призначенням, а також підбір найбільш близького за змістом аналога терміна в мові перекладу при виявленні «проблемних» багатозначних термінів або при повній / частковій відсутності будь-якого поняття в правовій системі однієї з країн;
  • правильне застосування латинських термінів, шаблонних фраз, складних граматичних конструкцій і громіздких оборотів, що рідко зустрічаються в повсякденній мові.

Виходячи з цього можна сказати, що в юридичному перекладі особливо важлива максимально точна передача форми і змісту кожної статті/положення тексту, що перекладається, оскільки неточний переклад і навіть найменші різночитання в тлумаченні спеціальних термінів можуть мати далекосяжні негативні правові наслідки. Від перекладача потрібна особлива ретельність і ерудованість в галузі законодавства і права, як вітчизняного, так і тієї країни, де був складений документ.

Працюючи над перекладом законодавчих текстів, різних договорів або доручень, фахівці бюро перекладів «Азбука» звіряють перекладений текст з тематичними словниками, глосаріями й іншими правовими і судовими документами або профільними публікаціями, а також, при необхідності, консультуються з юристами, що практикують професійну діяльність. Такі консультації і подальші правки готового перекладу дозволяють найбільш точно і оптимально адаптувати вміст будь-якого юридичного тексту до чинних правових норм конкретної держави.

Контроль якості юридичних перекладів

Бюро перекладів «Азбука» гарантує клієнтам професійний підхід до роботи з будь-якими юридичними текстами. При цьому замовник може бути впевнений у конфіденційності наданої нам інформації.

Кожен переклад піддається ретельному редагуванню та вичитці на предмет однаковості термінології і відповідності тексту особливостям правової системі тієї країни, де буде застосовуватися документ.

Звертайтеся в бюро перекладів «Азбука» і переконайтеся в якості нашої роботи.

Ми працюємо з матеріалами всіх видів, як з текстами на паперових носіях, сканами і ксерокопіями, так і з електронними документами різноманітних форматів.